AktualnościXXII Rodzinny Rajd Rowerowy we Wrześni z promocją transplantacji

W dniu 3.05.2019 we Wrześni odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy. Była to już XXII edycja imprezy, która zgromadziła 7000 cyklistów i już od 9 lat jest świetną okazją do promocji idei transplantacji. Cieszy nas to tym bardziej, że My również wspieramy to wydarzenie.

O opiekę merytoryczną nad kampanią zadbali w tym roku Dr Katarzyna Smykał-Jankowiak z Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Prof. Marek Jernielity Kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

A radość mamy tym większą, że byli z nami pacjenci naszego szpitala: Barbara Rewers, Michał Sobkowiak, Jerzy Kiedrowicz, Sylwia i Sebastian Szkudlarek. Osoby, które dzięki transplantacji nerki otrzymały nową szansę na życie.

Po 9 latach działalności edukacyjnej jesteśmy pewni, że wielu mieszkańców Wrześni i okolic ma oświadczenie woli oraz wiedzę w zakresie przeszczepiania narządów. Ale My nadal tę wiedzę poszerzamy i wychodzimy naprzeciw pytaniom i wątpliwością - mówi Jan Stępniak z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji organizatora kampanii.


25 lat temu po raz pierwszy, w naszym szpitalu, przeszczepiono nerkę

4 stycznia 1994 roku w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wykonano pierwszy zabieg przeszczepienia nerki. W ciągu 25 lat lekarze Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii pobrali od 1456 dawców, wraz z innymi zespołami transplantacyjnymi: 2865 nerek, 294 serca, 563 wątroby, 24 trzustki i 38 płuc. W naszym szpitalu wykonano już 2570 zabiegów transplantacji nerki. Razem chcemy podziękować wszystkim, którzy w minionym ćwierćwieczu wspierali pracę transplantologów. Szczególnie mamy w pamięci Dawców i Ich Bliskich – dzięki Nim mogliśmy przekazać dar życia potrzebującym chorym.


Wolne miejsca w Oddziale Leczenia Uzależnień
Szpital Wojewódzki w Poznaniu informuje o wolnych miejscach na Oddziale Leczenia Uzależnień
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Wszystkie osoby oraz podmioty lecznicze zainteresowane leczeniem siebie oraz swoich pacjentów prosimy o kontakt z sekretariatem Oddziału Leczenia Uzależnień (tel. 61 821 2 427). Oferujemy bezpłatne leczenie uzależnień od alkoholu na terenie miasta Poznań w ramach kontraktu z NFZ. Osoby uzależnione od alkoholu otrzymają u nas pomoc.

„Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”

Szpital Wojewódzki w Poznaniu pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Projekty Unijne.


Praca dla lekarzy, pielęgniarek i opiekunów medycznych, rodzaj: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Szpital Wojewódzki w Poznaniu zatrudni, do nowo powstałego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, lekarzy, pielęgniarki oraz opiekunów medycznych. Rodzaj świadczonych usług to: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Oferta pracy dla lekarzy (specjaliści w dziedzinie psychiatrii, w trakcie specjalizacji z psychiatrii, psycholodzy i psycholodzy kliniczni) znajduję się tutaj.
Oferta pracy dla pielęgniarek oraz opiekunów medycznych znajduję się tutaj.

Oddział Otolaryngologii zaprasza na profilaktyczne badania laryngologiczne

Szpital Wojewódzki w Poznaniu pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego”
Szpital Wojewódzki w Poznaniu pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego”.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Oś priorytetowa 3: „Energia” Działanie 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałanie 3.2.3. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Projekty Unijne.


Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Ka
Szpital Wojewódzki w Poznaniu pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardiologicznym w Kowanówku”.


Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie” 9.1. „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną” Poddziałanie 9.1.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”


Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Projekty Unijne.


„Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny”

Szpital Wojewódzki w Poznaniu pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny”.


Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną” Poddziałanie 9.1.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”.


Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Projekty Unijne.


Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną

Szpital Wojewódzki w Poznaniu pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną”.


Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” Działanie 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego.


Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Projekty Unijne.


Praca: Technik farmaceutyczny
Apteka Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 zatrudni technika farmaceutycznego, najchętniej po odbyciu praktyki w aptece (po ukończeniu szkoły) lub przynajmniej części, która powinna odbyć się w aptece ogólnodostępnej.

Więcej informacji tutaj.

Praca: Lekarz na Oddziale Neurologicznym

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

zatrudni


lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii


do pracy w Oddziale Neurologicznym z Zespołem ds. Stwardnienia Rozsianego


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Oddziału:


lek. med. Zbigniewem Pietrzakiem


Oddział Neurologiczny z Zespołem ds. Stwardnienia Rozsianego

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań

tel. kontaktowy 61-8212-311, 61-8212-420


Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”. 


Praca: Lekarz na Oddziale Udarowym

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Zatrudni

Lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii, lekarza w trakcie specjalizacji lub lekarza chcącego realizować specjalizację w tej dziedzinie

do pracy w Oddziale Udarowym

oferujemy pracę w zespole znakomitych specjalistów, atrakcyjne wynagrodzenie i możliwość nauki wykonywania USG tętnic szyjnych i przezczaszkowych.


Więcej informacji tutaj.


Praca: Ratownik medyczny
W związku ze zmianą organizacji pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) oraz wdrażaniem system ustalania priorytetów diagnostyczno-medycznych (tzw. Triage) Szpital Wojewódzki w Poznaniu poszukuje do pracy ratowników medycznych.

Forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna) do ustalenia z Dyrekcją Szpitala.


Konkurs ofert w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - lekarze
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym konkursem ofert, w którym poszukujemy lekarzy do świadczenia usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w części internistycznej oraz pediatrycznej.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo tutaj.

Rozbudowa usług elektronicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z zakupem niezbędnego do tego celu wyposażenia
Szpital Wojewódzki w Poznaniu pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozbudowa usług elektronicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z zakupem niezbędnego do tego celu wyposażenia”.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne” Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Projekty Unijne.


Strażacy podziękowali lekarzom i pielęgniarkom
Na początku lipca na poznańskiej Ławicy odbywały się ćwiczenia policji i strażaków, podczas których doszło do wypadku. Strażak Stanisław Tomaszyk spadł z wysokości kilkunastu metrów z liny podwieszonej do śmigłowca. W bardzo ciężkim stanie i z wielonarządowymi obrażeniami trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Najpierw intensywne leczenie rozpoczęto w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, następnie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Zespołami Leczenia Urazów Wielonarządowych.  Chorego poddano bardzo skomplikowanym operacjom, które przeprowadzili chirurdzy pod kierownictwem dr Jacka Waligóry z Oddziału  Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych z Pododdziałem Chirurgii Gastroenterologicznej i Endokrynologii i ortopedy dr Adama Walucha z Oddziału  Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki i Endoskopii Stawów. Po kilku tygodniach poszkodowany strażak został przetransportowany do Centrum Rehabilitacji w Górzynie, gdzie przebywa do dzisiaj.

Wypadek odbił się szerokim echem w środowisku strażaków. W ich opinii życie kolegi uratowali lekarze i pielęgniarki Szpitala Wojewódzkiego i dlatego postanowili podziękować im osobiście. 30 sierpnia w Szpitalu odbyło się niezmiernie miłe spotkanie lekarzy i pielęgniarek z  oddziałów Szpitala z bryg. Andrzejem Bartkowiakiem, Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i mł. bryg. Jackiem Michalakiem, Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu. Panowie strażacy w serdecznych słowach podziękowali lekarzom i pielęgniarkom za opiekę i pomoc jaką otoczyli ich kolegę. Na ręce Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pani dr Kariny Wronki wręczono pięknie oprawione zdjęcie Komendy Straży Pożarnej, a Dyrektor Szpitala Jacek Łukomski otrzymał pamiątkowy medal wybity z okazji 140 rocznicy powstania Poznańskiej Zawodowej Straży Pożarnej.

Serdecznie pozdrawiam
Konrad Napierała

Od lewej: Komendant A. Bartkowiak, Dyrektor J. Łukomski, Komendant J. Michalak


Od lewej stoją: dr Adam Waluch, Komendant Michalak, dr Jacek Waligóra, dr Karina Stefańska Wronka, Komendant A. Bartkowiak i Dyrektor J. ŁukomskiOŚWIADCZENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJĄ ARTYKUŁU W GAZECIE WYBORCZEJ


Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Filmy promocyjne
W dniu 14.09.2015r. Szpital Wojewódzki w Poznaniu podpisał umowę w sprawie Projektu "Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.Projekt ma na celu poprawę jakości oraz zwiększenie dostępności opieki nad noworodkiem, w tym intensywnej opieki i terapii noworodkowej, w Poznaniu i w województwie wielkopolskim.

Filmy promocyjne zostały umieszczone również na naszym fanpage na Facebooku - tutaj oraz tutaj.

Materiały można obejrzeć również w serwisie YouTube klikając tutaj oraz tutaj.

Konkurs Wielkopolski Lekarz z Sercem im. Kazimierza Hołogi

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3222/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku, ustanowił Konkurs Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi, będący wspólnym projektem Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, promujący działalność charytatywną i społeczną lekarzy z naszego regionu.

 

Celem inicjatywy jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją postawę życiową oraz działalność pozazawodową niosą pomoc ludziom chorym i potrzebującym pomocy w kraju i za granicą. Osoby te wyróżniają się w środowisku wyjątkową aktywnością o charakterze prospołecznym
i charytatywnym. Stanowią wzór, inspirują do działania, promują wartości etyczne oraz prezentują postawę godną naśladowania.

 

Patronem konkursu jest Kazimierz Hołoga, wywodzący się z Wielkopolski niezwykły lekarz
z powołania, społecznik i filantrop, który w drugiej połowie XX wieku realizował i wcielał
w życie ideały lekarza, bez reszty oddanego pacjentom.

 

Nabór kandydatów do I edycji Konkursu w roku 2017 potrwa od 16 lutego do 31 marca 2017 roku.

Uchwałę ZWW, wzór karty zgłoszeniowej oraz logo konkursu można pobrać ze strony www.umww.pl z zakładki start >> Urząd >> Departamenty >> Departament Zdrowia >> Dokumenty do pobrania.

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@umww.pl, faksem (+48 61 62 66 351) lub pocztą: Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań.


Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Szpital Wojewódzki w Poznaniu pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”.


Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” Działanie 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego.


Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Projekty Unijne.


Zgoda na Życie - program transplantacyjny
 

Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap II
Udział Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w realizacji projektu pn. „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap II” dofinansowanego w ramach WRPO 2007-2013 Działanie 5.3

Przedmiotem projektu jest wyposażenie sześciu wojewódzkich podmiotów leczniczych w urządzenia i sprzęt medyczny związany bezpośrednio z procesem leczenia.

Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap I
Udział Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w realizacji projektu pn. „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap I” dofinansowanego w ramach WRPO 2007-2013 Działanie 5.3

Przedmiotem projektu jest wyposażenie siedmiu wojewódzkich podmiotów leczniczych w urządzenia i sprzęt medyczny związany bezpośrednio z procesem leczenia.

Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Informacja o realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” w ramach WRPO 2007-2013 Działanie 5.3.


Celem projektu było uzyskanie nowoczesnego, spełniającego wymogi określone przepisami prawa oraz standardami międzynarodowymi, Bloku Operacyjnego składającego się z 8 sal operacyjnych oraz Centralnej Sterylizatorni.


Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dostawa produktów ogólnospożywczych
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 11.12.2015 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dostawa produktów ogólnospożywczych.

Ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja i załączniki do specyfikacji znajdują się pod adresem:


http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=35396


Udział Szpitala Wojewódzkiego w projekcie kluczowym budowy usług elektronicznych w ramach WRPO 2007-2013 Działanie 2.9

Celem Projektu jest budowa usług elektronicznych e-Zdrowia w podmiotach leczniczych i na szczeblu wojewódzkim (regionalnym).


Udział Szpitala Wojewódzkiego w projekcie kluczowym szerokopasmowej transmisji danych w ramach WRPO 2007-2013 Działanie 2.9
Celem Projektu jest budowa usługi bezpiecznej, wysokowydajnej i wysokodostępnej usługi transmisji danych w podmiotach leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego dla współpracy tych podmiotów i UMWW.

Księga Rejestrowa - Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Należy kliknąć w odnośnik w tytule.