„Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”

Szpital Wojewódzki w Poznaniu pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Projekty Unijne.