RSS
Aktualności
wsteczwyślij znajomemudrukujMapa serwisustrona główna

AktualnościPoprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Filmy promocyjne
W dniu 14.09.2015r. Szpital Wojewódzki w Poznaniu podpisał umowę w sprawie Projektu "Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.Projekt ma na celu poprawę jakości oraz zwiększenie dostępności opieki nad noworodkiem, w tym intensywnej opieki i terapii noworodkowej, w Poznaniu i w województwie wielkopolskim.

Filmy promocyjne zostały umieszczone również na naszym fanpage na Facebooku - tutaj oraz tutaj.

Materiały można obejrzeć również w serwisie YouTube klikając tutaj oraz tutaj.

Konkurs Wielkopolski Lekarz z Sercem im. Kazimierza Hołogi

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3222/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku, ustanowił Konkurs Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi, będący wspólnym projektem Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, promujący działalność charytatywną i społeczną lekarzy z naszego regionu.

 

Celem inicjatywy jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją postawę życiową oraz działalność pozazawodową niosą pomoc ludziom chorym i potrzebującym pomocy w kraju i za granicą. Osoby te wyróżniają się w środowisku wyjątkową aktywnością o charakterze prospołecznym
i charytatywnym. Stanowią wzór, inspirują do działania, promują wartości etyczne oraz prezentują postawę godną naśladowania.

 

Patronem konkursu jest Kazimierz Hołoga, wywodzący się z Wielkopolski niezwykły lekarz
z powołania, społecznik i filantrop, który w drugiej połowie XX wieku realizował i wcielał
w życie ideały lekarza, bez reszty oddanego pacjentom.

 

Nabór kandydatów do I edycji Konkursu w roku 2017 potrwa od 16 lutego do 31 marca 2017 roku.

Uchwałę ZWW, wzór karty zgłoszeniowej oraz logo konkursu można pobrać ze strony www.umww.pl z zakładki start >> Urząd >> Departamenty >> Departament Zdrowia >> Dokumenty do pobrania.

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@umww.pl, faksem (+48 61 62 66 351) lub pocztą: Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań.


Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Szpital Wojewódzki w Poznaniu pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”.


Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” Działanie 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego.


Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Projekty Unijne.


Zgoda na Życie - program transplantacyjny
 

Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap II
Udział Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w realizacji projektu pn. „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap II” dofinansowanego w ramach WRPO 2007-2013 Działanie 5.3

Przedmiotem projektu jest wyposażenie sześciu wojewódzkich podmiotów leczniczych w urządzenia i sprzęt medyczny związany bezpośrednio z procesem leczenia.

Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap I
Udział Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w realizacji projektu pn. „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap I” dofinansowanego w ramach WRPO 2007-2013 Działanie 5.3

Przedmiotem projektu jest wyposażenie siedmiu wojewódzkich podmiotów leczniczych w urządzenia i sprzęt medyczny związany bezpośrednio z procesem leczenia.

Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Informacja o realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” w ramach WRPO 2007-2013 Działanie 5.3.


Celem projektu było uzyskanie nowoczesnego, spełniającego wymogi określone przepisami prawa oraz standardami międzynarodowymi, Bloku Operacyjnego składającego się z 8 sal operacyjnych oraz Centralnej Sterylizatorni.


Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dostawa produktów ogólnospożywczych
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 11.12.2015 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dostawa produktów ogólnospożywczych.

Ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja i załączniki do specyfikacji znajdują się pod adresem:


http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=35396


Udział Szpitala Wojewódzkiego w projekcie kluczowym budowy usług elektronicznych w ramach WRPO 2007-2013 Działanie 2.9

Celem Projektu jest budowa usług elektronicznych e-Zdrowia w podmiotach leczniczych i na szczeblu wojewódzkim (regionalnym).


Udział Szpitala Wojewódzkiego w projekcie kluczowym szerokopasmowej transmisji danych w ramach WRPO 2007-2013 Działanie 2.9
Celem Projektu jest budowa usługi bezpiecznej, wysokowydajnej i wysokodostępnej usługi transmisji danych w podmiotach leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego dla współpracy tych podmiotów i UMWW.

Księga Rejestrowa - Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Należy kliknąć w odnośnik w tytule.