RSS
„Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny”
wsteczwyślij znajomemudrukujMapa serwisustrona główna

„Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny”

Szpital Wojewódzki w Poznaniu pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny”.


Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną” Poddziałanie 9.1.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”.


Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Projekty Unijne.