RSS
Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w ...
wsteczwyślij znajomemudrukujMapa serwisustrona główna

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Ka

Szpital Wojewódzki w Poznaniu pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardiologicznym w Kowanówku”.


Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie” 9.1. „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną” Poddziałanie 9.1.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”


Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Projekty Unijne.