RSS
Praca » Specjalista ds. Zamówień Publicznych
wsteczwyślij znajomemudrukujMapa serwisustrona główna

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

ZATRUDNI

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Główne obowiązki:

 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych,

 • przygotowanie treści ogłoszeń o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 • przygotowanie i udzielanie wyjaśnień potencjalnym oferentom dotyczących materiałów przetargowych,

 • udział w pracach Komisji przetargowej zgodnie z regulaminem pracy komisji przetargowej,

 • prowadzeniem spraw związanych z odwołaniami,

 • przygotowanie raportów, sprawozdań w zakresie prowadzonych zamówień publicznych.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,

 • doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań przetargowych na dostawy, usługi, roboty budowlane,

 • doświadczenie w samodzielnym przygotowaniu dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 • znajomość specyfiki i prawa związanego z przygotowaniem przetargów na poziomie umożliwiającym samodzielne przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie postępowania,

 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej,

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • wysoka kultura osobista,

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe (uzupełniające):

 • dodatkowe szkolenia, studia podyplomowe z zamówień publicznych,

 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Kodeks cywilny,

 • doświadczenie w pracy w jednostkach lub spółkach samorządowych,

 • obsługa podpisu kwalifikowanego,

 • doświadczenie w zakresie postępowań podlegających kontroli Prezesa UZP, kontroli instytucji dofinansowujących ze środków zewnętrznych,

 • znajomość procedur konkursowych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • ciekawą pracę z perspektywą rozwoju zawodowego,

 • dobre warunki pracy.

Oferty prosimy składać na adres:

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Logistyki

ul. Juraszów 7-19

60-479 Poznań

lub na adres e-mail:

zaopatrzenie@lutycka.pl

 Na zgłoszenia czekamy do 29.03.2019 roku.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).