RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Projekty Unijne
wsteczwyślij znajomemudrukujMapa serwisustrona główna

Projekty Unijne


Projekt pn. „Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego”

Szpital Wojewódzki w Poznaniu jest w trakcie realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego” » 

Projekt pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabil

Szpital Wojewódzki w Poznaniu jest w trakcie realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardiologicznym w Kowanówku” » 

Projekt pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” Działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego » 

Projekt pn. „Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną” Poddziałanie 9.1.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”. » 

Projekt pn. „Rozbudowa usług elektronicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z zakupem niezbędnego do tego celu wyposażenia”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne” Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. » 

Projekt pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” Działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego  » 

Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap II

Udział Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w realizacji projektu pn. „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap II” dofinansowanego w ramach WRPO 2007-2013 Działanie 5.3 Przedmiotem projektu jest wyposażenie sześciu wojewódzkich podmiotów leczniczych w urządzenia i sprzęt medyczny związany bezpośrednio z procesem leczenia. » 

Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap I

Udział Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w realizacji projektu pn. „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap I” dofinansowanego w ramach WRPO 2007-2013 Działanie 5.3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. » 

Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Informacja o realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 » 

Udział Szpitala Wojewódzkiego w projekcie kluczowym budowy usług elektronicznych w ramach WRPO 2007-2013 Działanie 2.9

Celem Projektu jest budowa usług elektronicznych e-Zdrowia w podmiotach leczniczych i na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) » 

Udział Szpitala Wojewódzkiego w projekcie kluczowym szerokopasmowej transmisji danych w ramach WRPO 2007-2013 Działanie 2.9

Celem Projektu jest budowa usługi bezpiecznej, wysokowydajnej i wysokodostępnej usługi transmisji danych w podmiotach leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego dla współpracy tych podmiotów i UMWW... » 

Udział Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW...

Udział Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  »