Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Wniosek można złożyć osobiście, bądź wysłać pocztą na adres szpitala. Nie można natomiast przesłać wniosku pocztą elektroniczną.
Należy podesłać tylko numer dowodu osobistego oraz inne dane potwierdzające tożsamość osoby (np. imię matki, ojca).

Poniżej znajduje się plik wniosku oraz plik z cennikiem.
Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2012 r.