Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS

Aktualności

 
 

Szczepienia Covid-19 - Punkt Szczepień

Jako szpital węzłowy, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, realizuje szczepienia przeciwko Covid-19 dla personelu medycznego, nauczycieli i służb mundurowych (Policja i Straż Pożarna). 

Nie realizujemy Programu Szczepień Populacyjnych.

Wszystkie osoby oczekujące na szczepienia w naszym Punkcie Szczepień prosimy o zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi na naszej stronie w zakładce "Szczepienia Covid -19" oraz przybycie maksymalnie 15 minut przed planowanym szczepieniem.  Paczki dla pacjentów szpitala
Szanowni Państwo
Wszystkie paczki dostarczane dla pacjentów Szpitala prosimy opisywać:
1. Imieniem i Nazwiskiem
2. Nazwą oddziału, na którym jest pacjent
3. Numerem telefonu kontaktowego (w przypadku zwrotu paczki)

Informacje należy umieścić w widocznym miejscu, a paczkę spakować w sposób umożliwiający jej bezpieczny transport.

Szpital nie odpowiada za rzeczy przekazywane pacjentowi, w tym przedmioty wartościowe. Osoba przekazująca paczkę zostanie poproszona o złożenie stosownego oświadczenia. 


Apel o oddawanie osocza
Terapia lecznicza osób zarażonych COVID-19 z pomocą osocza ozdrowieńców jest bardzo skuteczna, dlatego Szpital Wojewódzki w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośba i apelem o oddawanie osocza! Prosimy o kontakt  z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Kontakt z Działem Dawców, RCKiK w Poznaniu, w godz.7.30-14.30 od poniedziałku do piątku tel. : 61 886 33 54 lub mailowo: ozdrowieniec@rckik.poznan.pl

Dlaczego osocze od ozdrowieńców jest tak ważne? Otóż zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Warunki, jakie musi spełnić ozdrowieniec, aby oddać osocze:
  • osocze może oddać osoba, która przechorowała Covid-19 i została uznana za zdrową lub przeszła chorobę bezobjawowo,
  • posiadanie wyniku PCR RNA SARS-CoV-2 potwierdzającego zakażenie,
  • od momentu zakażenia nie może minąć więcej niż trzy miesiące,
  • wiek od 18 do 60 lat,
  •  co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów, czyli gorączki, kaszlu, utraty węchu i smaku.

Koronawirus: informacje i zalecenia Ministerstwa Zdrowia
  Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Zobacz!