Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
Aktualności » Aktualności

Aktualności

 
Informacje
 

Oferta pracy- Sekretarka Dyrkecji

I. Oczekiwania wobec kandydata:

 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe,
 • mile widziane doświadczenie,
 • umiejętność obsługi programu MS Word, MS Excel,
 • znajomość zasad pisowni i tworzenia pism,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista.

II. Wymagane dokumenty: 

 1. List motywacyjny, CV. 
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. 

Kandydaci mogą także przesyłać inne dokumenty, w szczególności potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności.

 III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

 1. Wymiar czasu pracy – 1 etat 
 2. Miejsce pracy – Szpital Wojewódzki w Poznaniu

 IV. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres mailowy: dkp@lutycka.pl

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.


Zasady odwiedzin

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że w Szpitalu istnieje możliwość odwiedzin pacjentów zgodnie z zasadami:

1. Pacjent może być odwiedzany jednorazowo przez jedną osobę.


2. Prosimy przed planowaną wizytą skontaktować się z oddziałem, ponieważ każdorazowo zgodę dotyczącą odwiedzin pacjentów wydaje Kierownik / Ordynator Oddziału, określając termin odwiedzin, zasady i formę kontaktu z pacjentem. W przypadku nieobecności Kierownika Ordynatora Oddziału decyzje podejmuje lekarz prowadzący pacjenta lub lekarz dyżurny oddziału.


3. Dodatkowe regulacje są na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
    > odwiedziny pacjentów są możliwe w godzinach: 13:00 - 16:00 oraz 20:00 - 21:00,
    > jednorazowo mogą pacjenta odwiedzić max. 2 osoby,
    > każdorazowo czas odwiedzin nie może trwać dłużej niż 15 minut.

 

4. Odwiedziny na Oddziale Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej:
    > istnieje możliwość odwiedzin noworodków, których przewidywany czas hospitalizacji po wypisie matki ze szpitala jest dłuższy niż 3 dni
    > zaleca się umawiać z lekarzem prowadzącym na wizyty w godzinach popołudniowych

 

5. Osoby wchodzące na teren Szpitala zobowiązane są:
    > zdezynfekować ręce,
    > do noszenia maseczki zasłaniającej usta oraz nos,
    > w miarę możliwości korzystać ze schodów, aby uniknąć zatłoczenia w windach
    > zachować zasady dystansu społecznego wobec innych osób (odległość większa niż 2 metry).


Podtrzymujemy natomiast ograniczenie wizyt na oddziałach szpitalnych celem wyznaczenia terminu planowanej hospitalizacji w naszym Szpitalu. Wyznaczenie terminów planowanej hospitalizacji w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu odbywa się telefonicznie (61 82 12 414) lub za pośrednictwem poradni specjalistycznych.


Endoprotezy stawów biodrowych i kolanowych - krótkie terminy

Oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki i Endoskopii Stawów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu informuje o krótkim okresie oczekiwania na zabieg wszczepienia endoprotez stawów biodrowych i kolanowych dla pacjentów.

 

Posiadamy kadrę doświadczonych operatorów i wykonujemy w ostatnich latach po 600 takich zabiegów rocznie.

 

Pacjenci z pilnym wskazaniem do zabiegu oczekują do 6 tygodni, a w przypadkach stabilnych terminy są na IV kwartał br.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie skierowania wraz z posiadaną dokumentacją RTG i kontaktowym numerem telefonu na adres: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań - Oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki i Endoskopii Stawów.


Koronawirus: informacje i zalecenia Ministerstwa Zdrowia
  Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Sprawdź -  https://www.gov.pl/web/koronawirus,