Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Praca i praktyki » Lekarz na Oddziale Neurologicznym » Lekarz na Oddziale Neurologicznym

Lekarz na Oddziale Neurologicznym

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

zatrudni


 pilnie lekarza neurologa, w trakcie specjalizacji lub chcącego rozpocząć specjalizacje w dziedzinie neurologii


do pracy w Oddziale Neurologicznym z Zespołem ds. Stwardnienia Rozsianego


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Oddziału:


dr. n. med. Adam Jacek Dzieciuch


Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość pełnienia dyżurów,
 • duże możliwości rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • wsparcie poszerzenia kompetencji zawodowych,
 • forma zatrudnienia do wyboru.
Wymagania:
 • lekarz posiadający specjalizacje w dziedzinie neurologii, w trakcie specjalizacji lub chcący rozpocząć specjalizacje w dziedzinie neurologii,
 • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Kontakt :
dr. n. med. Adam Jacek Dzieciuch
neurologia@lutycka.pl
+48 61 8 212 311

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.