Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Praca i praktyki » Lekarzy do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień » Lekarzy do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i lecz ...

Lekarzy ido udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

DYREKTOR SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU PILNIE ZATRUDNI

 

DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

 

· LEKARZY SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE PSYCHIATRII,
· 
LEKARZY POSIADAJĄCYCH SPECJALIZACJĘ I STOPNIA W DZIEDZINIE PSYCHIATRII,
· LEKARZY W TRAKCIE SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PSYCHIATRII.

Mile widziane co najmniej roczne doświadczenie kliniczne w terapii uzależnień.

 

· SPECJALISTÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ,
· 
OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O OTRZYMANIE CERTYFIKATU SPECJALISTY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ,
· 
INSTRUKTORÓW TERAPII UZALEŻNIEŃ,
· OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O OTRZYMANIE CERTYFIKATU INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ.

 

Wymagane ważne zaświadczenie wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 OFERUJEMY:

- dogodne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej),

- pracę  w nowym obiekcie Szpitala.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Panią mgr Anetą Goderską specjalistą w Dziale Statystyki i Rozliczeń  Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu tel. 61 8 212 365.

 

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7 – 19 60–479 Poznań z dopiskiem „PRACA” lub na adres 
e – mail szpital@lutycka.pl  w terminie do dnia 23.03.2018 r.

 

W CV prosimy o umieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.