Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS

Oddział Leczenia Uzależnień

lutycka.pl
Oddział Leczenia Uzależnień (znajdujący się w Poznaniu) w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oferuje profesjonalną pomocą terapeutyczną (alkohol, hazard, leki). Gwarantujemy w pełni darmowe leczenie uzależnienia od alkoholu w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

Podstawowy program terapii uzależnienia, dla pacjentów uzależnionych chemicznie i behawioralnie, realizowany w Oddziale Leczenia Uzależnień, Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7-19

Program leczenia trwa 8 tygodni

Podczas pobytu pacjenci realizują następujące cele:
● dokonują rozpoznania objawów swojego uzależnienia i wynikających z niego trudności;
● dokonują bilansu poniesionych w wyniku picia straty w różnych sferach swojego życia;
● zdobywają wiedzę na temat uzależnienia i jego mechanizmów;
● zdobywają umiejętności rozpoznawanie u siebie głodu substancji/zachowania i uczą się radzić sobie z nim;
● rozpoznają i wzmacniają swoją motywację do zmiany stylu życia;
● zdobywają umiejętności w zakresie rozpoznawania i wyrażania emocji;
● uczą się umiejętności radzenia sobie ze stresem;
● pracują nad umiejętnościami potrzebnymi do trzeźwego życia;
● uczą się rozpoznawania własnych zasobów i ograniczeń;
● pracują nad dalszym planem terapii po zakończeniu leczenia w Oddziale i wyznaczaniem adekwatnych celów;

Praca nad powyższymi celami przybiera formę:
a) terapii grupowej.
b) grup zadaniowych,
c) terapii indywidualnej i konsultacji terapeutycznych,
d) społeczności terapeutycznej,
e) psychoedukacji (wykłady, filmy, literatura),
f) warsztatów umiejętności,
g) zajęć relaksacyjnych,
h) zajęć ruchowych z szerokiego zakresu tzw. kultury fizycznej.

Każdy pacjent od chwili przyjęcia do Oddziału ma przydzielonego terapeutę prowadzącego, który w dialogu z pacjentem opracowuje diagnozę nozologiczną i problemową, i układa na tej podstawie Osobisty Plan Terapii. Pacjenci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych przewidzianych w programie. Każdego dnia, trzy razy, pracują w grupach terapeutycznych.

Dwa razy w tygodniu odbywają się zebrania społeczności Oddziału. Dwa razy w tygodniu odbywają się zebrania kliniczne, na których terapeuci przedstawiają Osobiste Plany Terapii, pacjentów i dokonują oceny postępu w leczeniu prowadzonych przez siebie pacjentów. Bieżące sprawy pacjentów i Oddziału Leczenia Uzależnień omawiane są na codziennych porannych odprawach zespołu terapeutycznego. Przy przyjęciu pacjenci są badani przez lekarza psychiatrę. Inne świadczenia medyczne - badania i konsultacje lekarskie wynikają z bieżących potrzeb stanu zdrowia pacjentów.

W Oddziale Leczenia Uzależnień odbywają się spotkania konsultacyjno-edukacyjne z rodzinami leczących się pacjentów. Są one prowadzone przez terapeutów. Ich celem jest przekazanie rodzinom wiedzy na temat tego czym jest uzależnienie, na czym polega leczenie odwykowe i zdrowienie w chorobie, z jakimi problemami borykają się rodziny osób uzależnionych, co to jest współuzależnienie oraz na czym polega zjawisko przemocy w rodzinie.

Oddział Leczenia Uzależnień zapewnia leczenie dla pacjentów z całego województwa wielkopolskiego. Nasza placówka mieści się w mieście Poznań przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Mieszkańcy Poznania oraz okolicznych miast mogą korzystać z profesjonalnej opieki medycznej, tj. leczenia uzależnienia od alkoholu.            

Numery telefonów kontaktowych:
+48 61 821 2 427 (dyżurka pielęgniarska),
+48 61 821 2 474 (kierownik Oddziału – Adam Trawiński),
+48 61 821 2 472 ( pokój terapeutów),
mail: olu@lutycka.pl.