Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS

Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej

Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej zajmuje się psychoterapią osób dorosłych – do 60. roku życia – z rozpoznaną chorobą psychiczną.

Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 – 15:00.

Zespół terapeutyczny tworzą:
- psycholodzy,
- lekarze psychiatrzy,
- terapeuci zajęciowi,
- masażysta,
- rehabilitant ruchowy,
- pracownik socjalny.

Na oddziale zapewniamy:
- psychoterapię indywidualną i grupową,
- psychoedukację,
- opiekę medyczną,
- zajęcia treningowe,
- terapię zajęciową,
- fizykoterapię,
- zajęcia sportowo-rekreacyjne,
- wycieczki,
- uczestnictwo w życiu kulturalnym,
- doradztwo socjalne,
- konsultacje dla członków rodzin.

Cele terapii:
- utrzymanie stanu remisji oraz poprawa stanu zdrowia,
- polepszenie jakości życia poprzez poznanie i zrozumienie mechanizmów choroby,
- przystosowanie do pełnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym,
- wspieranie rozwoju emocjonalnego i aktywności własnej pacjentów.

Warunkiem przyjęcia na oddział jest skierowanie przez lekarza psychiatrę oraz konsultacja z Kierownikiem Oddziału. Osoby zainteresowanie przyjęciem prosimy o kontakt z Kierownikiem Oddziału, Panią Agnieszką Wolską – psychologiem klinicznym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, tel.: 61 8 212 476, 61 8 212 421.

Proponujemy spędzenie czasu i uczestnictwo w psychoterapii w przyjaznej, wspierającej atmosferze, którą tworzą pacjencji oraz pracownicy oddziału.

Dodatkowy kontakt: oddzialdzienny@lutycka.pl.