Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS

Oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki i Endoskopii Stawów

Oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki i Endoskopii Stawów jest zlokalizowany na I piętrze budynku Szpitala i składa się z 42 łóżek. Rocznie na oddziale hospitalizowanych jest ponad 3030 osób i wykonywanych ponad 2300 operacji. 

Wykonywane zabiegi:

  • wszelkie uszkodzenia narządu ruchu z wyjątkiem leczenia operacyjnego złamań kręgosłupa, 
  • endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych, 
  • zespolenia śródszpikowe, 
  • zespolenia z użyciem stabilizatorów zewnętrznych, 
  • leczenie powikłań po złamaniach, 
  • leczenie stawów rzekomych, 
  • korekcje deformacji pourazowych, 
  • leczenie operacyjne złamań miednicy, 
  • diagnostyka i leczenie artroskopowe stawów kolanowego, skokowego i barku.

Odział pełni ciągły dyżur i przyjmuje przypadki wymagające pilnego leczenia urazów narządu ruchu.


Zasady przyjęcia na oddział

Normalnie: Pacjent, który posiada skierowanie na Oddział Ortopedii zgłasza się osobiście ze skierowaniem, dokumentacją medyczną oraz wynikami badań obrazowych nie starszych niż 6 miesięcy, potwierdzających przyczynę skierowania (rozpoznanie choroby) w celu kwalifikacji do przyjęć planowych do Oddziału w czwartki w godz.: 10-12.


W czasie epidemii: skierowanie przesyłane jest pocztą do oddziałowej lub e-skierowanie mailem: ortopedia@lutycka.pl


Personel:

Ordynator: lek med. Marek Ruciński 
Z-ca: lek. med. Maciej Krzak 
Oddziałowa: Henryka Graczyk

 

Kontakt:

Ordynator Oddziału: 61 8 212 261

Pielęgniarka Oddziałowa: 61 8 212 465

Sekretariat: 8 212 276

 


e-mail: ortopedia@lutycka.pl