Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS

Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii

lutycka.pl

W krajowej czołówce
Od roku 1994 kiedy uruchomiono program transplantacji nerek w Szpitalu Wojewódzkim przeszczepiono 2500 nerek od dawców zmarłych i żywych. Najwyższy standard świadczonych usług, w pełni profesjonalna kadra i najnowocześniejszy sprzęt sprawiają, że wyniki uzyskiwane przez zespół oddziału porównywalne są z efektami pracy ośrodków europejskich i stawiają nasz szpital wśród najlepszych w kraju.

W oddziale przeprowadza się również transplantacje nerek u chorych wysokoimmunizowanych, wymagających kolejnego (drugiego, trzeciego a nawet czwartego) przeszczepu nerki, transplantacje nerek u chorych po transplantacjach serca, wątroby, płuc.

Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii prowadzi działania w zakresie kwalifikacji chorych dializowanych do transplantacji nerki. Wykonuje zabiegi  zakresie chirurgii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem chorych dializowanych i chorych po transplantacjach.

Asystenci oddziału Transplantologii prowadzą wysokospecjalistyczną Poradnię Transplantacyjną dostępną dla wszystkich pacjentów (z całej Polski) po zabiegach przeszczepienia nerki. Od dwóch lat kadrę zespołu lekarskiego poszerzyliśmy o dwóch specjalistów w zakresie urologii. Pozwoliło to nam poszerzyć i polepszyć opiekę na chorymi po przeszczepach nerek.

W skład zespołu pielęgniarskiego wchodzą pielęgniarki posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe - tytuły magistra, specjalizacje w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego i nefrologicznego. Zespół cechuje dużą empatią wobec pacjenta i holistycznym podejściem do naszych chorych.

Działalność badawcza i naukowa lekarzy pracujących w oddziale skutkuje licznymi publikacjami głównie w piśmiennictwie anglojęzycznym oraz wystąpieniami na sympozjach i konferencjach. W 2014r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego powierzył nam organizację XI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (najważniejszego spotkania naukowego transplantologów z polski i zagranicy) z czego wywiązaliśmy się wzorowo.

Oddział prowadzi wiele akcji edukacyjnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych o tematyce transplantacyjnej. Organizuje kursy szkoleniowe dla lekarzy anestezjologów zakresie prowadzenia dawcy. Posiada akredytację do prowadzenia stażów specjalizacyjnych w zakresie transplantologii klinicznej.

Dr hab. n. med. Maciej Głyda prof. UZ jest powołany do Krajowej Rady Transplantacyjnej na lata 2018-2022.

Ordynator: dr hab. n. med. Maciej Głyda prof. UZ
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie transplantologia kliniczna
Z-ca Ordynatora: lek. med. Renata Pięta
Oddziałowa: mgr piel. Wioletta Wink 

e-mail: transplantologia@lutycka.pl 
tel: 8 212 228