Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Zespołami Leczenia Urazów Wielonarządowych jest zlokalizowany na II piętrze Budynku Głównego szpitala.


Oddział dysponuje 19 łóżkami i leczy rocznie ponad 600 pacjentów. Posiada akredytację na kształcenie 20 rezydentów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, prowadzi także ścisłą współpracę z Oddziałem Transplantologii w zakresie wykonywania procedur okołotransplantacyjnych.


Do zadań 19-łóżkowego Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii należy leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia po nagłym zatrzymaniu krążenia, z ciężkimi obrażeniami wielonarządowymi, w tym z obrażeniami układu nerwowego, niewydolnością oddechową, chorych we wstrząsie o różnej etiologii, sepsą, powikłanym zawałem serca, niewydolnością nerek. U chorych tych zachodzi konieczność leczenia przy pomocy:

  wentylacji mechanicznej  płuc,

  leczenia ciężkich zakażeń,

  prowadzenia terapii nerkozastępczej. 


Każde stanowisko Intensywnej Terapii wyposażone jest w łóżko z materacem przeciwodleżynowym, nowoczesny respirator, zaawansowane sposoby monitorowania nieinwazyjnego i inwazyjnego, pompy infuzyjne. Oddział posiada aparaty do prowadzenia ciągłych technik nerkozastępczych oraz bronchofiberoskopy z torem wizyjnym.

Personel Oddziału AiIT udziela świadczeń nie tylko w obrębie Oddziału, ale również  na wielospecjalistycznym Bloku Operacyjnym, w salach zabiegowych m.in. na oddziale ginekologicznym, położniczym, laryngologicznym oraz w pracowniach zabiegowych m.in. pracowni endoskopowej, konsultuje w SOR i w innych Oddziałach Szpitala, wykonuje resuscytacje wewnątrzszpitalne oraz zakłada cewniki centralne, cewniki do dializ dla pacjentów innych Oddziałów. 


W Oddziale wykonywane są dializy, a także zabiegi plazmaferezy dla pacjentów Szpitala. Oddział prowadzi znieczulenia ogólne i regionalne z zastosowaniem najnowszej aparatury, metod i środków znieczulających. 


Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna przygotowuje chorych do znieczulenia i operacji.

 

Godziny odwiedzin (poza okresem pandemii):
Codziennie w godz.: 13:00 – 16:00 i  20:00 – 21:00
Cisza nocna: 22:00 – 6:00Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela Kierownik Oddziału codziennie tj. od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 13:00. Po godzinie 14:30 lekarz dyżurny.

Kontakt

  • Kierownik: dr n. med. Karina Stefańska-Wronka
  • Z-ca Kierownika ds. Bloku Operacyjnego: lek. med. Marek Jaxa-Kwiatkowski
  • Z-ca Kierownika ds. Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: lek. med. Karolina Klain
  • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Elżbieta Piszczoła tel.61 8212205
  • e-mail: wronka@lutycka.pliom@lutycka.pl
  • Sekretariat: tel. 61 8212544, fax. 61 8205221
  • Dyżurka Lekarska: tel. 61 8212468