Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS

Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej

Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej jest zlokalizowany na IV piętrze Szpitala za Oddziałem Położniczym i liczy 36 łóżek. Rocznie hospitalizowanych jest 1600-1700 noworodków, z czego średnio ponad 1500 z nich jest urodzonych w naszym szpitalu.


W oddziale hospitalizowane są noworodki urodzone w naszym szpitalu, jak również dzieci przekazywane z ośrodków I i III stopnia referencyjności, wymagające kontynuacji leczenia. Ponadto przyjmujemy noworodki z domu, u których już po wypisaniu ze szpitala ujawniły się objawy patologiczne i wymagają ponownej hospitalizacji (np. dzieci z hiperbilirubinemią).


W oddziale prowadzone są również programy profilaktyki zdrowia – badanie przesiewowe w kierunku wrodzonych wad serca, wad słuchu, fenyloketonurii, hipotyreozy, mukowiscydozy, chorób metabolicznych, profilaktyka choroby krwotocznej noworodków oraz zakażenia przedniego odcinka oka.

W oddziale patologii noworodka posiadamy 3 łóżka intensywnej terapii noworodka, 6 łóżek opieki ciągłej i 9 łóżek opieki pośredniej. W systemie rooming-in (na oddziale położniczym) znajduje się 18 łóżek noworodkowych.

 

Przeprowadzamy m. in.:

1. Przesiewowe badania czerwonego refleksu z dna oka metodą oftalmoskopii bezpośredniej,

2. Wentylację nieinwazyjna w trybie oscylacyjnym. Zastosowanie tego trybu wentylacji w przypadku postępującej niewydolności oddechowej w dużym stopniu pozwala uniknąć intubacji i wentylacji mechanicznej u noworodków leczonych w naszym oddziale.

Jako jeden z nielicznych oddziałów noworodkowych w kraju posiadamy pulsoksymetr Massimo z funkcją pomiaru nieinwazyjnego hemoglobiny – ogranicza to potrzebę oznaczania morfologii krwi, a tym samym zmniejsza ryzyko niedokrwistości jatrogennej.

Oddział współpracuje z ośrodkami wyższego stopnia referencji (Katedra Neonatologii UM w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu, Oddział Neonatologiczny ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim, Instytut Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie), do których przekazywane są noworodki wymagające wysokospecjalistycznej diagnostyki lub leczenia, zgodnie ze standardami opieki neonatologicznej.

 

30 kwietnia 2017 roku zakończyliśmy realizację projektu nr 172/07/13 pt.: „Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Projekt wpisuje się w obszar poprawy opieki perinatalnej i ma na celu poprawę jakości oraz zwiększenie dostępności opieki nad noworodkiem, w tym intensywnej opieki i terapii noworodkowej, w Poznaniu i w województwie wielkopolskim.

 

Personel:

Kierownik Oddziału: Dr n. med. Anna Jaworska

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Czyżowska 

 

Kontakt: 

Kierownik Oddziału: 61 8 212 487

Pielęgniarka Oddziałowa: 61 8 212 525

 

mail: ono@lutycka.pl