Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS

Oddział Okulistyczny

lutycka.pl

 Oddział Okulistyczny Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zachowawczym i operacyjnym schorzeń oczu.

 Operacje wykonywane są w zakresie chorób aparatu ochronnego oka (narząd łzowy, powieki, spojówki), zeza, jaskry i zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej. W ramach pomocy doraźnej zaopatrywane są urazy powiek, spojówki i gałki ocznej. Oddział prowadzi szkolenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinie okulistyki.


Kierownik: dr n. med. Ryszard Philips
Z-ca: Małgorzata Kaczmarczyk,
Oddziałowa: Agnieszka Grabowska
e-mail:  okulistyka@lutycka.pl
tel: 8 212 439