Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Internistyczno - Kardiologicznego

Oddział specjalizuje się w diagnostyce i terapii schorzeń internistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń kardiologicznych takich jak ostre zespoły wieńcowe, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca.

W oddziale funkcjonują – Pracownia testów wysiłkowych, Pracownia Holtera EKG oraz RR ( ciśnienia tętniczego) a także Pracownia Echokardiograficzna wyposażona w nowoczesny aparat echokardiograficzny z głowicą do badań przezklatkowych, przezprzełykowych oraz głowicą naczyniową.

Badania wykonujemy także dla wszystkich Poradni i Oddziałów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

W Oddziale kształcimy lekarzy w ramach specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz kardiologii.
Zespół lekarski stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w wewnętrznych szkoleniach naukowych a także biorąc udział w sympozjach, konferencjach, zjazdach, warsztatach krajowych i międzynarodowych.

Także zespół pielęgniarski stale podnosi swoje kwalifikacje w ramach specjalizacji zawodowych , studiów magisterskich i doktoranckich.

Na Oddziale zatrudnionych jest 14 specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych, a wśród nich lekarze ze specjalizacją z kardiologii, anestezjologii oraz medycyny paliatywnej.

Oddział liczy 56 łóżek, w tym 12 na Pododdziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej wyposażonych w nowoczesny system monitorujący czynności życiowe.

Kierownikiem Oddziału jest lek Marek Przybył – specjalista chorób wewnętrznych.

Pielęgniarka Oddziałowa – Lidia Piechowiak specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego.

Telefon do sekretariatu: 61 8-212 422.