Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Internistycznej oraz Zespołami ds Diabetologii, Gastroenterologii

 

Oddział zlokalizowany jest na 6 piętrze budynku łóżkowego. Posiada 25 łożek. W 2020r. liczba hospitalizacji wynoisła - 1482 pobyty. 

Oddział zabezpiecza przyjęcia z chorych ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, dodatkowo przyjmowani są również pacjenci do hospitalizacji planowych (szeroka diagnostyka internistyczna za szczególnym uwzględnieniem cukrzycy i chorób przewodu pokarmowego - kolonoskopia i gastroskopia w warunkach szpitalnych).

W czasie pandemii w oddziale został wyodrębniony odcinek izoalcyjno-obserwacyjny, a w okresach nasilonych zachorowań na COVID (fal) jednostka pełniła funkcję oddziału covidowego.

Oddział wyposażony jest w 13 łóżek intensywnego nadzoru medycznego.

Personel oddziału ściśle współpracując z poradnią diabetologiczną, prowadzi także edukację diabetologiczną dla ciężarnych i chorych na cukrzycę. 

Zapisy do przyjęć planowych odbywają się w godzianch 11:30-13:00 w dni parzyste miesiąca prócz śród, na podstawie skierowania i  wyników badań.

 

Kierownik Oddziału: dr n. med. Anna Dudziak specjalista diabetolog

Z-ca kierownika oddziału: lek. med. Bożena Drożdżyńska specjalista diabetolog

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Dorota Słomska specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania w opiece zdrowotnej

Z-ca pielęgniarki oddziałowej : mgr Katarzyna Zadala