Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

lutycka.pl

W ramach pełnionego całodobowo dyżuru przez lekarza neurologa w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym tutejszego szpitala na oddział przyjmowani są pacjenci z nagłymi zaburzeniami neurologicznymi: bóle i zawroty głowy, stany drgawkowe, zaburzenia świadomości, ostre zaburzenia ruchowe itp.

W godzinach między 8-9:00 przyjmowani są do oddziału pacjenci ze skierowaniami od lekarzy po uprzednim ustaleniu terminu przyjęcia w sekretariacie oddziału na VII piętrze.

Oddział dysponuje 38 łóżkami.

W oddziale opiekę nad pacjentami sprawuje wysokospecjalistyczny personel lekarski, pielęgniarski oraz od pierwszej doby pobytu współpracujemy z fizjoterapeutami, psychologami i logopedą.

Opiekę nad chorymi zapewniają stali konsultanci w zakresie wszystkich niezbędnych specjalności, które są konieczne w celu uściślenia diagnostyki.

Do diagnostyki pacjentów hospitalizowanych w oddziale dysponujemy następującymi pracowniami:

 • Elektroencefalografii: EEG, HOLTER EEG, VIDEO EEG,
 • Pracownia EMG,
 • Pracownia Neurosonologii
 • Pracownia MRI,
 • Pracownia TK,
 • Pracownia RTG,
 • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej: EKG, HOLTER EKG, HOLTER RR, ECHO,
 • Pracownia USG,
 • Pracownia Endoskopii.

Oddział posiada akredytację do szkolenia lekarzy chcących uzyskać tytuł specjalisty neurologa.

Zespół lekarski i pielęgniarski systematycznie uczestniczy w licznych konferencjach, sympozjach i szkoleniach.

Kierownik: dr. n. med. Adam Jacek Dzieciuch, specjalista neurolog,
Z-ca Kierownika: lek. med. Andrzej Kędzierski,
Oddziałowa: mgr Emilia Kłos - Jasińska
e-mail: neurologia@lutycka.pl
tel/fax: 61 8 212 420

Lekarze pracujący w oddziale:

 • lek. med. Adriana Chełminiak, specjalista neurolog,
 • lek. med. Aleksander Fronk, specjalista neurolog,
 • lek. med. Anna Pawłowicz-Wentland, specjalista neurolog,
 • lek. med. Małgorzata Rzekanowska, specjalista neurolog,
 • lek. med. Małgorzata Sieradzan, rezydent.