Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
Budynek Diagnostyczny - 2 piętro » Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej » Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej

lutycka.pl

Całodobowa działalność Zakładu dostosowana jest do usług Szpitala świadczonych na oddziałach (m.in. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym) i w poradniach specjalistycznych. Znaczna liczba usług wykonywanych dla odbiorców zewnętrznych, w tym klientów indywidualnych, wiąże się zarówno ze sprawnym wykonywaniem analiz podstawowych jak i szerokim zakresem oferowanych badań specjalistycznych. Wykonujemy m.in. szereg analiz z zakresu autoimmunologii, oznaczenia stężeń tzw. markerów nowotworowych, wielu leków i witamin, serologiczną diagnostykę w kierunku schorzeń zakaźnych w tym boreliozy itd. Mocno obciążona jest Pracownia Mikrobiologiczna z wyodrębnioną częścią mikologiczną (diagnostyka zakażeń grzybiczych). Wszystkie oferowane badania można odnaleźć na stronie internetowej w części "cenniki". Oferowane badania wraz z niezbędnymi komentarzami są usystematyzowane w corocznie aktualizowanym "Informatorze o badaniach wykonywanych w ZDLiM", który jest dostępny do wglądu na terenie laboratorium.
   

Dysponujemy kadrą o wysokich kwalifikacjach. Jest wśród nich m.in. 6 specjalistów laboratoryjnej/mikrobiologicznej diagnostyki medycznej. Dwie osoby posiadają tytuł doktora nauk medycznych. Używany sprzęt, stosowane odczynniki a także przestrzegane procedury nie odbiegają od standardów dobrej praktyki laboratoryjnej stosowanych na terenie Unii Europejskiej.

Klientów indywidualnych obsługujemy w dni robocze od 7.30 - 12.30. Wyjątek stanowią badania mikologiczne - materiał pobieramy 08:30 do godz. 11:00 (nie więcej niż 15 pacjentów dziennie). Chociaż na wyniki wielu badań posiłek ma niewielki wpływ, to jednak przybycie na czczo, po wypoczynku nocnym, umożliwi wykonanie większości badań w sposób możliwie wystandaryzowany. Jeśli jest taka możliwość (proszę o ew. kontakt ze swoim lekarzem), poranne leki należy zażywać po pobraniu krwi do badań.

Dodatkowe informacje można uzyskiwać m.in. od następujących osób:
Kierownik Zakładu: dr n.med. Włodzimierz Pawłowski (618212584; pawlowski@lutycka.pl).
Z-ca Kierownika Zakładu: mgr Lucyna Kurek (618212235; kurek@lutycka.pl).
Kierownik Pracowni Badań Pilnych: mgr Mirosław Przedwojewski (618212242).
Kierownik Pracowni Badań Rutynowych: mgr Iwona Radko (618212597).
Kierownik Pracowni Badań Specjalistycznych: mgr Renata Wanat (618212254).
Kierownik Pracowni Mikrobiologicznej: mgr Małgorzata Szarata (618212479).

We wszelkich kwestiach organizacyjnych można również zwracać się do następujących osób:
Aleksandra Korolczuk (Kierownik Zespołu Techników; 618212438).
Renata Kańduła (obsługa sekretariatu; 618212584; labosekretariat@gmail.com).

Kontakt z Rejestracją Zakładu: 618212517.