Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Praca i praktyki » Kierownik Działu Sprzedaży i Statystyki Medycznej » Kierownik Działu Sprzedaży i Statystyki Medycznej

Kierownik Działu Sprzedaży i Statystyki Medycznej

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Kierownika Działu Sprzedaży i Statystyki Medycznej

I. Zakres obowiązków:


- nadzór i kontrola prawidłowości, kompletności, rzetelności i terminowości wykonywanych prac ewidencyjnych związanych z rozliczeniem udzielonych świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu,

- opracowywanie planów świadczenia usług medycznych dla komórek medycznych Szpitala na podstawie zawartych umów oraz nadzór i kontrola ich realizacji,
- udzielanie wyjaśnień pracownikom medycznym dot. realizacji zawartych umów na świadczenie usług medycznych,

- sporządzanie oraz kontrola, sporządzanych przez pracowników działu zestawień i sprawozdań dla Dyrekcji Szpitala,

- opracowywanie materiałów konkursowych, nadzór i kontrola przygotowania ofert konkursowych do Narodowego Funduszu Zdrowia,

- przygotowywanie dla Dyrektora Szpitala materiałów i opracowań do negocjacji kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia,

- współuczestniczenie w planowaniu sprzedaży oraz tworzeniu cenników za usługi medyczne,
- nadzór i kontrola sprawozdań statystycznych Szpitala, przewidzianych przez zawarte umowy lub przepisy prawa,

- nadzór nad przygotowaniem dokumentacji medycznej pacjentów szpitala i przychodni do archiwizacji,

II. Oczekiwania wobec kandydata 

  • Wykształcenie wyższe minimum 3 lat na stanowisku kierowniczym
  • Mile widziane doświadczenie w służbie zdrowia,
  • Chęć intensywnego rozwoju i zdobywania doświadczenia we wskazanym obszarze;
  • Dokładność i wytrwałość w realizacji powierzonych zadań i odpowiedzialność;
  • Wysoce rozwinięta zdolność analitycznego myślenia, sumienność, skrupulatność.

III. Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny, CV. 

2) Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. 

Kandydaci mogą także przesyłać inne dokumenty, w szczególności potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności 

 

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

1. Wymiar czasu pracy – pełen etat 

2. Miejsce pracy – Szpital Wojewódzki w Poznaniu

3. Rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności. 

 

VI. Miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać  na adres mailowy: dkp@lutycka.pl