Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie

Sprzedaż w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego prawa własności budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (dalej jako „Szpitala”) oraz prawa u

Sprzedaż w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego prawa własności budynków Szpitala
Wojewódzkiego w Poznaniu (dalej jako „Szpitala”) oraz prawa użytkowaniawieczystego gruntów położonych w Kowanówku przy ulicy Miłowody 2, (działek nr: 352/7,129/8, 352/9), stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.

Szczegóły w załączonym pliku PDF.