Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Praca i praktyki » Specjalista ds. epidemiologii » Specjalista ds. epidemiologii

Specjalista ds. epidemiologii

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Specjalista ds. epidemiologii

 

I. Oczekiwania wobec kandydata:

· tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i  tytuł specjalisty w  dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii oraz 3 lata pracy w szpitalu

· tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w  ochronie zdrowia, licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii oraz 3 lata pracy w szpitalu

· licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i  tytuł specjalisty w  dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i  epidemiologii oraz 3 lata pracy w szpitalu

· średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii oraz 3 lata pracy w szpitalu

 

II. Dodatkowe umiejętności:

· obsługa komputera ze znajomością programu MS Office, Word i Excel, Power Point

· umiejętność obsługi urządzeń biurowych

· umiejętność asertywnego prowadzenia rozmów, szkoleń i kontroli wewnętrznych,

· komunikatywność i odporność na stres,

· umiejętność pracy w zespole, podejmowania samodzielnych decyzji z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych

 

III. Wymagane dokumenty:

· List motywacyjny, C.V.

· Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

· Wymiar czasu pracy: 1 etat 

· Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie

· Miejsce pracy: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

 

Prosimy o przesłanie swojego CV wraz z podaniem numeru kontaktowego na adres mailowy: dze@lutycka.pl

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61 8212 210

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 

W liście motywacyjnym oraz CV prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”