Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Praca i praktyki » Zastępca Kierownika Działu Kadr i Płac » Zastępca Kierownika Działu Kadr i Płac

Zastępca Kierownika Działu Kadr i Płac

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Z-ca Kierownika Działu Kadr i Płac

 

I. Oczekiwania wobec kandydata:

· wykształcenie wyższe, kierunkowe: zarządzanie zasobami ludzkim, finanse, ekonomia lub pokrewne

· minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku dziale płac/kadr,

· bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

· prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac

· sporządzanie i współudział w sporządzaniu korekt dokumentów zgłoszeniowych

i rozliczeniowych ZUS

· rozliczanie czasu pracy

· rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych

· sporządzanie sprawozdań, raportów i analiz

 

II. Dodatkowe umiejętności:

· znajomość programu Płatnik

· mile widziana znajomość programu kadrowego Impuls

· obsługa komputera ze znajomością programu MS Office, Word i Excel, Power Point

· umiejętność obsługi urządzeń biurowych  

· umiejętność komunikacji oraz nastawienie na współpracę,

· umiejętności analityczne

III. Wymagane dokumenty:

· List motywacyjny, C.V.

· Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

· Wymiar czasu pracy: 1 etat 

· Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

· Miejsce pracy: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

 

Prosimy o przesłanie swojego CV wraz z podaniem numeru kontaktowego na adres mailowy: dkp@lutycka.pl; dze@lutycka.pl

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 

W liście motywacyjnym oraz CV prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”