Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
Deklaracja dostępności » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności  

 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Adres korespondencyjny: Ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań

E-mail: szpital@lutycka.Pl

Telefon: +48 61 8212 221

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Szpital Wojewódzki w Poznaniu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.lutycka.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data pierwszej publikacji strony internetowej: 2021-11-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-30

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Wymienić niedostępne elementy i treści:

  • serwis posiada za mały kontrast (pomiędzy tłem a kolorem elementu na nim umieszczonego),
  • nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo,
  • nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo,
  • formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas,
  • dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Paulina Jankowska – Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań, e-mail: sob@lutycka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer +48 8212 221. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi
na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku zgłoszenia sprawy e-mailem podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informację w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia z żądaniem. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Dyrektorem Szpitala jest Piotr Nowicki e-mail: szpital@lutycka.pl, tel.:, +48 61 8212221 Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do  Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Szpital Wojewódzki w Poznaniu prowadzi działalność w 4 filiach o różnych adresach:

 

a) Siedziba i Filia nr 1 - Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań

Przy budynku głównym szpitala wyznaczono 24 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do Przychodni z poziomu gruntu wejściem D. Z miejsc parkingowych do wejścia na teren budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku. Toalety w Przychodni nie są przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz na Oddziały Szpitala przechodzimy przez punkt kontroli znajdujący się przed Rotundą następnie do wejścia D. Przed wejściem na SOR po prawej stronie znajduje się oznakowana oraz przystosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na łączniku prowadzącym z Rotundy do budynku, na którym znajdują się Oddziały umiejscowiona jest tablica informacyjna, która służy do zapoznania się z rozkładem pomieszczeń szpitala w sposób wizualny, istnieje możliwość zeskanowania kodu QR. W całym budynku znajdują się windy umożliwiające komunikację pionową z poziomu gruntu budynku, na każdym oddziale znajduje się oznakowana oraz przystosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 

b) Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno- Kardiologiczny w Kowanówku ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki (pod nazwą Szpital Wojewódzki Poznaniu Filia nr 2)

Na terenie Szpitala zlokalizowane są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, z parkingów do budynków prowadzi utwardzona droga, przed budynkami znajdują się podjazdy z poręczami, które ułatwiają poruszanie się wózkiem. W każdym budynku medycznym są windy. Na każdej kondygnacji znajduje się oznakowana oraz przystosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych. Plany ewakuacyjne znajdują się na każdej kondygnacji, nie ma na nich szczegółowego opisu pomieszczeń. Rejestracja do Poradni znajduje się w budynku administracyjno-leczniczym, lada od rejestracji jest częściowo obniżona.

 

c) Filia nr 3 - Szpital Rehabilitacyjny Dla Dorosłych w Kiekrzu ul. Uzdrowiskowa 2, 60-480 Poznań (pod nazwą Szpital Wojewódzki Poznaniu Filia nr 3)

 

Na terenie Szpitala nie ma wyznaczonych oraz oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, parking jest ogólnodostępny, brak problemów z zaparkowaniem. Z parkingu do głównego wejścia budynku prowadzi utwardzona droga, po lewej stronie przed wejściem znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcze. W budynku znajduje się winda oraz platforma przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Rejestracja znajduje się zaraz przy wejściu do Szpitala. Szpital wyposażony jest w nieoznakowane, ale przystosowane toalety dla osób niepełnosprawnych. Plany ewakuacyjne znajdują się na każdej kondygnacji, nie ma na nich szczegółowego opisu pomieszczeń.

 

d) Filia nr 4 - Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kiekrzu ul. Sanatoryjna 2,60-480 Poznań (pod nazwą Szpital Wojewódzki Poznaniu Filia nr 4)

Na terenie Szpitala nie ma wyznaczonych oraz oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, parking jest ogólnodostępny, brak problemów z zaparkowaniem. Z parkingu do głównego wejścia budynku prowadzi utwardzona droga, po lewej stronie przed wejściem znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcze. Z drugiej strony budynku znajduje się winda umożliwiająca komunikację pionową oraz zewnętrzna platforma pionowa umiejscowiona przy szkole. Budynek został wyposażony w toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych.

 

We wszystkich filiach Szpitala nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Istnieje możliwość wejścia do każdego obiektu Szpitala z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. We wszystkich budynkach Szpitala nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.

 

W/w lokalizacje spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Istnieje możliwość tłumaczenia języka angielskiego, ukraińskiego, białoruskiego.