Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS

Rehabilitacja dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w Kowanówku i Kiekrzu.

Rehabilitacja dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w Kowanówku i Kiekrzu.

Od 5 maja 2021r. rusza Rehabilitacja dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym w Kowanówku – 18 łóżek oraz w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dorosłych w Kiekrzu – 12 łóżek.

 

Cel rehabilitacji

Rehabilitacja ma pozwolić na poprawę sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego.

 

Czas trwania

Będzie trwała 2 do 6 tygodni, a jej rozpoczęcie musi nastąpić nie później niż w okresie 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

 

Badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia:

1) badanie RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,

2) aktualna morfologia, OB, CRP,

3) EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

 

Na rehabilitację jest wymagane skierowanie, z którym należy się skontaktować z naszymi placówkami:

1. Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku rejestruje pacjentów w godzinach 07:00-14:35 pod numerem telefonu 61 29 73 451

2.   Szpital Rehabilitacyjny dla Dorosłych w Kiekrzu rejestruje pacjentów w godzinach 07:00-14:35 pod numerem telefonu 61 84 68 209

 

Program realizowany jest przez podmioty posiadające podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym lub w leczeniu uzdrowiskowym.