Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Praca i praktyki » Inspektor BHP » Inspektor BHP

Inspektor BHP

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Inspektor BHP

I. Zakres obowiązków:

· Realizacja obowiązków służby BHP wynikających z Rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704);

· Prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi oraz raportowanie danych wymaganych przepisami prawa zgodnie z wewnętrznymi procedurami (analizy, sprawozdania);

· Współpraca z Kierownictwem w zakresie ciągłej poprawy warunków i bezpiecznej organizacji pracy oraz podnoszenie świadomości pracowników w zakresie BHP;

· Opracowywanie i aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego

· Podejmowanie działań w celu zapobiegania zagrożeniom i wypadkom w miejscu pracy oraz chorobom zawodowym;

· Kontrola warunków BHP w zakładzie pracy;

· Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizowania i zapewniania odpowiedniego poziomu szkoleń BHP i organizacji działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko wypadków, urazów i chorób zawodowych.

 

II. Oczekiwania wobec kandydata:

· Ukończone studia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

· Znajomość polskich regulacji prawnych dotyczących BHP;

· Dobra organizacja pracy, motywacja;

· Wysokie zdolności interpersonalne, komunikacyjne;

· Wnikliwość i umiejętność analitycznego myślenia;

· Znajomość obsługi programów pakietu MC Office;

 

III. Wymagane dokumenty:

· List motywacyjny, C.V.

· Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

· Wymiar czasu pracy: 1 etat 

· Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

· Miejsce pracy: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

 

Prosimy o przesłanie swojego CV wraz z podaniem numeru kontaktowego na adres mailowy: dkp@lutycka.pl; szpital@lutycka.pl 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 

 

W liście motywacyjnym oraz CV prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”