Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS

Oddział Leczenia Uzależnień


Oddział Leczenia Uzależnień działa od lipca 2018 roku i realizuje program psychoterapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków leków, hazardu. Jest to oddział stacjonarny, szpitalny z 30 łóżkami, koedukacyjny. Sale są 2-3 osobowe z węzłem sanitarnym, a pacjenci otrzymują 4 posiłki dziennie.

W trakcie 8-tygodniowego pobytu pacjenci mają możliwość przyjrzenia się swojej sytuacji życiowej, wpływu uzależnienia na obecną sytuację. Jest to czas nauki radzenia sobie z głodem uzależnienia, nauczenia się nowych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. To jest też czas na zmiany dotychczasowego stylu życia.

W roku 2019 z przyjęliśmy w Oddział 256 osób, które wybrały trzeźwą drogę w życiu.


Spotkanie kwalifikacyjne do przyjęcia w Oddział: 

Osoba zainteresowana leczeniem w naszym Oddziale telefonicznie ustala z kierownikiem termin i godzinę przybycia na rozmowę. Spotkanie to pozwala na wstępną ocenę stanu psychicznego i fizycznego przyszłego pacjenta, daje możliwość zapoznania się z przebiegiem choroby jak też wykluczyć choroby współistniejące, na które Oddział nie posiada kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przy przyjęciu konieczne skierowanie /tzw. psychiatryczne/ do Oddział Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.


Numery telefonów kontaktowych:

+48 61 821 2 427 (dyżurka pielęgniarska),

+48 61 821 2 474 (kierownik Oddziału),

+48 61 821 2 472 ( pokój terapeutów),


mail: olu@lutycka.pl.