Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Przetargi » Zamówienia poniżej 130 tys. złotych » Wywóz nieczystości płynnych / Filia nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu » Wywóz nieczystości płynnych / Filia nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Wywóz nieczystości płynnych / Filia nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Termin składania ofert - 06.08.2021 godz.11
Oferty przesłane po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie dostarczy wymaganego dokumentu określonego w kryteriach udziału.
Kryteria oceny ofert: cena 80%, czas reakcji 20%
Uwaga: modyfikacja - objętość nieczystości do wywiezienia w trakcie trwania umowy wynosić będzie maksymalnie 2700 m³