Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Przetargi » Zamówienia poniżej 130 tys. złotych » Opracowanie orzeczenia technicznego wykonanych robót budowlanych » Opracowanie orzeczenia technicznego wykonanych robót budowlanych

Opracowanie orzeczenia technicznego wykonanych robót budowlanych

Opracowanie orzeczenia technicznego wykonanych robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - ETAP IV.
Termin składania ofert - 26.08.2021 godz. 12.00
Oferty przesłane po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Kryterium oceny ofert - cena 100%