Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie

Naprawa oraz usprawnienie instalacji wentylacji okapowej

Naprawa oraz usprawnienie instalacji wentylacji okapowej w kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Termin składania ofert - 19.08.2021 godz.11   25.08.2021 godz.12.00
Oferty przesłane po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Kryterium oceny ofert : cena 100%
Zalecana wizja lokalna.