Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej

 

Całodobowa działalność Zakładu dostosowana jest do usług Szpitala świadczonych na oddziałach (w tym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym) i poradni specjalistycznych. 

Wykonujemy m.in. oznaczenia stężeń tzw. markerów nowotworowych, wielu leków i witamin, serologiczną diagnostykę w kierunku schorzeń zakaźnych, chorób z autoagresji, itd.

Pracownia Mikrobiologiczna ma wyodrębnioną część mikologiczną (zakażenia grzybicze). Stopniowo wdrażamy diagnostykę opartą o metody genetyczne.
 

Opis badań wraz z niezbędnymi komentarzami (przeznaczonymi głównie dla lekarzy i innych fachowych pracowników służby zdrowia) znajduje się w corocznie aktualizowanym "Informatorze o badaniach wykonywanych w ZDLiM", który jest dostępny pod poniższym linkiem INFORMATOR

 

W kwestiach odpłatności odsyłamy do zakładki "cenniki".

 

Zatrudniamy kadrę o wysokich kwalifikacjach, w tym wielu specjalistów laboratoryjnej i mikrobiologicznej diagnostyki medycznej. Dwie osoby posiadają tytuł doktora nauk medycznych. Wykorzystywany sprzęt, stosowane odczynniki, a także przestrzegane procedury nie odbiegają od standardów dobrej praktyki laboratoryjnej stosowanych na terenie Unii Europejskiej.

Klientów indywidualnych obsługujemy w dni robocze od 7.30 - 12.30. Wyjątek stanowią badania mikologiczne - materiał pobieramy do godz. 11.00. Do badań bakteriologicznych ("posiewy"), nawet wykonywanych odpłatnie, obowiązuje skierowanie od lekarza. Sugerujemy, aby do badań laboratoryjnych z małymi dziećmi wybierać laboratoria obsługujące oddziały/przychodnie pediatryczne.
 

Płatność za usługi laboratoryjne możliwa jest zarówno gotówką, jak i kartą płatniczą.

Wprawdzie na wyniki wielu badań spożycie posiłku ma niewielki wpływ, to jednak rekomendujemy przybycie na czczo, po wypoczynku nocnym, co umożliwi wykonanie większości badań w sposób możliwie wystandaryzowany. Jeśli jest taka możliwość, poranne leki należy zażywać po pobraniu krwi do badań (proszę o ew. kontakt z lekarzem)

Dodatkowe informacje można uzyskiwać od następujących osób:
Kierownik Zakładu: dr n. med. Włodzimierz Pawłowski (618212584; pawlowski@lutycka.pl).
Z-ca Kierownika Zakładu: mgr Iwona Radko (618212597; radko@lutycka.pl).
Kierownik Pracowni Badań Pilnych: mgr Mirosław Przedwojewski (618212242); przedwojewski@lutycka.pl
Kierownik Pracowni Badań Rutynowych: mgr Paulina Deręgowska (618212597); deregowska@lutycka.pl
Kierownik Pracowni Badań Specjalistycznych: mgr Renata Wanat (618212254);  wanat@lutycka.pl
Kierownik Pracowni Mikrobiologicznej: mgr Małgorzata Szarata (618212479); szarata@lutycka.pl

W  kwestiach organizacyjnych można również zwracać się do następujących pracowników:
Aleksandra Korolczuk (Kierownik Zespołu Techników; 618212438); korolczuk@lutycka.pl
Renata Kańduła (obsługa sekretariatu; 618212584; zdl@lutycka.pl).

Kontakt z Rejestracją Zakładu: 618212517.