Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
Aktualności » Zasady odwiedzin » Zasady odwiedzin

Zasady odwiedzin

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że w Szpitalu istnieje możliwość odwiedzin pacjentów zgodnie z zasadami:

1. Pacjent może być odwiedzany jednorazowo przez jedną osobę.


2. Prosimy przed planowaną wizytą skontaktować się z oddziałem, ponieważ każdorazowo zgodę dotyczącą odwiedzin pacjentów wydaje Kierownik / Ordynator Oddziału, określając termin odwiedzin, zasady i formę kontaktu z pacjentem. W przypadku nieobecności Kierownika Ordynatora Oddziału decyzje podejmuje lekarz prowadzący pacjenta lub lekarz dyżurny oddziału.


3. Dodatkowe regulacje są na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
    > odwiedziny pacjentów są możliwe w godzinach: 13:00 - 16:00 oraz 20:00 - 21:00,
    > jednorazowo mogą pacjenta odwiedzić max. 2 osoby,
    > każdorazowo czas odwiedzin nie może trwać dłużej niż 15 minut.

 

4. Odwiedziny na Oddziale Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej:
    > istnieje możliwość odwiedzin noworodków, których przewidywany czas hospitalizacji po wypisie matki ze szpitala jest dłuższy niż 3 dni
    > zaleca się umawiać z lekarzem prowadzącym na wizyty w godzinach popołudniowych

 

5. Osoby wchodzące na teren Szpitala zobowiązane są:
    > zdezynfekować ręce,
    > do noszenia maseczki zasłaniającej usta oraz nos,
    > w miarę możliwości korzystać ze schodów, aby uniknąć zatłoczenia w windach
    > zachować zasady dystansu społecznego wobec innych osób (odległość większa niż 2 metry).


Podtrzymujemy natomiast ograniczenie wizyt na oddziałach szpitalnych celem wyznaczenia terminu planowanej hospitalizacji w naszym Szpitalu. Wyznaczenie terminów planowanej hospitalizacji w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu odbywa się telefonicznie (61 82 12 414) lub za pośrednictwem poradni specjalistycznych.