Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Przetargi » Przetargi

Przetargi


Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych na Usług Telekomunikacyjnych i transmisji danych dla Szpitala Wojewódzkiego w PoznaniuZamówienia poniżej 130 tys. złotychPrzetargi na wynajem lokaliPlan zamówień publicznych na 2021 rokPrzeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych na dostawę tomografu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeńSprzedaż w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego prawa własności budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (dalej jako „Szpitala”) oraz prawa uŚwiadczenie usług specjalistycznych w zakresie przygotowania dokumentacji dla projektu planowego do realizacji z wykorzystaniem środków UE w ramach Wi "Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" Wymiana sprzętu umożliwiająca pracę na systemach związaną z „Ujednoliceniem oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”- część II. ZaPrzetargu nieograniczonego prawa własności budynków oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Kowanówku przy ulicy Miłowody 2Zakup sprzętu medycznego - Zestaw do kardiologicznej rehabilitacji hybrydowej dla 7 pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego w PoznaniuPlan zamówień publicznych na 2020 rokPlan zamówień publicznych na 2018 rokWykonanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nakładów na gruncie nieruchWznowienie i scalenie licencji programu antywirusowego do łącznej docelowej ilości 500 stanowisk (do dnia 1 lipca 2022 r.). Usługa dzierżawy i serwisowania 30szt. drukarek monochromatycznychZakup energii elektrycznej dla 5. grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o."O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZPliki do zamówienia publicznego na pełnienie wielobranżowego nadzoru SZW/SZP/39/2018O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ - maj 2018 (SZW/SZP/39/2018/3)MODYFIKACJA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) - SZW/SZP/39/2018Zawiadomienie o przedłużeniu temrinu składania ofert - SZ/SZP/39/2018/4“Dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją." nr SzW/6/2018Protokół z otwarcia ofert: Sprzedaż środków transportuZakup energii elektrycznej dla 4. grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" sp. z o. o.Dostawa sprzętu kardiologicznego dla grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o. o.