Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS

Administracja

  • Centrala, tel.: 61 8 212 200
  • Kancelaria, tel.: 61 8 212 340
  • Dział Księgowości, tel: 504 414 209,
  • Dział Zamówień Publicznych, tel: 61 8 212 359
  • Dział Kadr i Płac, tel: 61 8 212 324
  • Dział Żywienia, tel: 61 8 212 347
  • Dział Gospodarczy i Logistyki, tel: 504 413 842
  • Dział Techniczny, tel: 504 414 050
  • Inspektorat BHP, tel: 504 413 482
  • Dział Informatyki, tel: 61 8 212 433, tel. alarmowy: 504 414 132