Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
lutycka.pl
Dowód na życie
Konkursy ofert » Konkursy ofert

Konkursy ofert

Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 
 
 

Przeprowadzanie badań ultrasonograficznych - Doppler-Duplex tętnic szyjnych i kręgowych oraz badań usg Doppler-Duplex przezczasUdzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywane przez lekarzy bez specjalizacji / ze specjalizacją w zakresie chirurgii ogólnejUdzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy bez specjalizacji / ze specjalizacją w zakresie chirurgii ogólnej na Oddziale Ch. Ogólnej i Onkol.Udzielanie świadczeń zdrowotnych w przez lekarzy specjalistów / lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie radiologii w ZDO i SORŚwiadczenie opieki zdrowotnej w zakresie dyżurów medycznych wykonywane przez lekarzy ze specjalizacją z neurologii w Oddziale NeurologicznymPrzeprowadzanie badań ultrasonograficznych - Doppler-Duplex  tętnic szyjnych i kręgowych oraz badań usg Doppler-Duplex przezczaszkowyUdzielanie św. op. zdrow. podczas pełnienia dyżurów przez lekarza ze specjalizacją / lekarza bez specjal. w zakresie okulistyki na O. OkulistycznymUdzielanie świ. zdrow. przez lekarzy specjalistów w zakresie radiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 1Udzielanie świ. zdrow. przez lekarzy bez specj./ ze specjal. w zakresie ch. ogólnej na O. Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalu Woj. w Poznaniu Filia nr 3 Szpital Rehabilitacyjny dla Dorosłych w KiekrzuUdzielanie św. op. zdrow. przez lekarza ze specjalizacją/bez specjal. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na o. AiITŚwiadczenie opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem wykonywanych przez ratownika medycznego w SORUdzielanie św. zdrow. przez lek. specjalistę na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej – Centrum Opieki Długoterm. i Psych.Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie rehabilitacji medycznej w Filia nr 2 Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku.Udzielanie św. zdrow. przez lek. bez specjaliz./ ze specjal. w zakresie chirurgii ogólnej na O. Ch. Ogólnej i Onkol.Udzielanie świadczeń w rodzaju AOS przez lekarza specjalistę z neurologii w Szpitalu Woj. w Poznaniu w Por. Neurol.Świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych mikrobiologicznych i wirusologicznych na rzecz pacjentów hospitalizowanychUdzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychoterapii uzależnień przez lekarza ze specjalizacją w Oddziale Leczenia UzależnieńUdzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów / lekarzy w trakcie specjal. w zakresie radiologii w ZDO i SORUdzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AOS przez lekarza specjalistę z neurologii w Filia nr 1 w Poradni NeurologicznejŚwiadczenie op. zdrow. w zakresie kardiologii i chorób wewn. wykonywane przez lekarzy z zakresu chorób wewn. / kardiologii w Oddziale Kardiologii Inw.Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy bez specjalizacji / ze specjalizacją w zakresie chirurgii ogólnej na Oddz. Chirurgii Ogólnej i Onkolog.Udzielanie św. op. zdrow. przez lekarza ze specjalizacją / lekarza bez specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddz. AiITŚwiadczenie opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem wykonywanych przez ratownika medycznego w Filii nr 1Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem wykonywanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Filii 1Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom w zakresie badań EMG przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w Filii 1Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Filia nr 3 Szpital Rehabilitacyjny dla Dorosłych w Kiekrzu z zakresu terapii zajęciowejŚwiadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych w doborze immunologicznym dla zmarłych dawców narządów Świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych cytometrycznych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeprowadzania sekcji zwłok i diagnostyki patomorfologicznejŚwiadczenie opieki zdrowotnej przy realizacji procedur w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem wykonywanych przez piel.Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem wykonywanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w SORŚwiadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych mikrobiologicznych i wirusologicznych na rzecz pacjentów hospitalizowanychŚwiadczenie usług w zakresie badań biopsji nerek przeszczepionych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w SzpitaluŚwiadczenie opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem wykonywanych przez ratownika medycznego w Filiii nr 1Świadczenie usług w zakresie leczenia stomatologicznego pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.Przeprowadzanie sekcji zwłok osoby zmarłej na rzecz Szpitala w jego siedzibie lub miejscu wyznaczonym przez Przyjmującego Zam. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej przez lekarza specjalistę z neurologii Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w zakresie badań EMGŚwiadczenie opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem wykonywanych przez pielęgniarkę/pielęgniarzaUdzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Filia nr 3 Szpital Rehabilitacyjny dla Dorosłych w Kiekrzu z zakresu terapii zajęciowejPrzeprowadzanie sekcji zwłok osoby zmarłej na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w PoznaniuUdzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań diagnostyki patomorfologicznej na rzecz pacjentów hospitalizowanychUdzielanie świ. zdrow. przez lek. specjalistę w formie konsultacji w Wielodyscyplinarnym Zespole Terapeutycznym na rzecz pacjentów Filia nr 1Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego wraz z pacjentów hospitalizowanychŚwiadczenie usług w zakresie leczenia stomatologicznego pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych wykonywane przez lekarzy ze specjalizacją w Oddziale Kardiologii InwazyjnejUdzielanie świadczeń zdrowotnych na dyżury medyczne w zakresie położnictwa i ginekologii na Oddziale Położniczo – Gin.Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych na Oddziale Chorób WewnętrznychUdzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w postaci dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale RatunkowymUdzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej przez lekarza specjalistę z neurologiiKonkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu patomorfologii przez lekarzy specjalistów z zakresu patomorfologiiŚwiadczenie usług w zakresie wykonywania badań medycyny pracy dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Filia nr 1.Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego przez pielęgniarkę/pielęgniarza na Bloku Operacyjnym z Centralną SterylizatorniUdostępnienie pomieszczeń w celu przechowywania zwłok osoby zmarłej oraz przeprowadzanie sekcji zwłok osoby zmarłej na rzecz Szpitala Wojewódzkiego Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie neurologii wykonywane przez lekarzy ze specjalizacją w zakresie neurologii w Oddziale Neurologicznym z PododdUdzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie rehabilitacji medycznej w Oddziałach Rehabilitacyjnych Filia nr 3 i nr 4 Przeprowadzanie konsultacji i kwalifikacji do zabiegów z zakresu hematologii w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia nr 1 Świadczenie usług w zakresie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii naczyniowŚwiadczenie usług w zakresie leczenia stomatologicznego pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu toksykologii na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w PoŚwiadczenie usług w zakresie konsultacji psychiatrycznych dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – Filia nr 1.Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę z okulistyki w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia nr 1...Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu toksykologii na rzecz pacjentów hospitalizowanych...Wykonywanie badań medycyny pracy dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Filia nr 1Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych - O. Internistyczno-Kardiologiczny, Kardiologii Inwazyjnej i Ch. Wewn.Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia 1Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem wykonywanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Poradni Nocnej i ŚwiątecznejŚwiadczenie op. zdrowotnej w godzinach planowanych i godzinach dyżurowych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Prac. Kardiologii Inwazyjnej i NaczyniowejŚwiadczenie opieki zdrowotnej w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim w Poz.Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia 3Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na Oddziale Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii Szpitala Wojewódzkiego w PznUdzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia na Oddziale Transplantologii w Szpitalu Wojewódzkim Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę / pielęgniarza oraz pielęgniarza \ pielęgniarkę wraz z wykonywaniem czynności koordynatora wUdzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez technika w Pracowni Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia nr 2Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza wraz z pełnieniem funkcji Kierownika oraz lekarza Pracowni Elektroterapii i Elektrostymulacji SeUdzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej ordynacji czasu pracy oraz pełnienia dyżurów medycznych przez w Szpitalnym Oddziale RatuUdzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej zgodnie z harmonogramem pracy w Poradni Kardiologicznej wykonUdzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zabiegów z kardiologii inwazyjnej przez lekarza / lekarza z pełnieniem funkcji Kierownika...pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 2 Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zabiegów kardiologii inwazyjnej wykonywane przez technika w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej...Wykonywanie specjalistycznych procedur medycznych w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia nr 2 – wykonywane przez...Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu logopedii wykonywane przez specjalistę z zakresu logopedii w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia...Przeprowadzanie konsultacji kardiochirurgicznych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiochirurgii u pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu WojewóUdzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych wraz pełnieniem funkcji Zastępcy Kierownika OddziałuUdzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza ze specjalizacją z zakresu chorób wewnętrznych w wymiarze do 120h na Oddziale Neurologicznym...Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii przez lekarza ze specjalizacją w Oddziale Leczenia Uzależnień – Centrum Opieki...Przeprowadzanie badań ultrasonograficznych - Doppler-Duplex tętnic szyjnych i kręgowych oraz badań ultrasonograficznych Doppler-Duplex...Przeprowadzanie konsultacji z zakresu hematologii, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej przez lekarza specjalistę w danym zakresie u pacjentów...Udzielanie świadczeń zdrowoopieki tnej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Filia nr 3 Szpital Rehabilitacyjny dla Dorosłych w Kiekrzu z zakresu...Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie rehabilitacji medycznej Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Kiekrzu i Udzielanie świadczeń... Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom w zakresie badań EMG i opisu badań EEG przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii...W sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem przez pielęgniarkę/ pielęgniarza na...Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie procedur z kardiologii inwazyjnej wykonywane przez technika w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej SzpitaUdzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę z zakresu kardiologii lub chorób wewnętrznych w Pracowni Kardiologii InwazyjnejUdzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w podstawowej ordynacji czasu pracy i dyżurów medUdzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w Wielodyscyplinarnym Zespole Terapeutycznym ustalającym plan leczeniaŚwiadczenie opieki zdrowotnej w zakresie zakażeń szpitalnych i polityki antybiotykowej udzielanej przez lekarza specjalistę z zakresu mikrobiologii leŚwiadczenie opieki zdrowotnej w zakresie urologii dla lekarza specjalisty w zakresie urologii z pełnieniem funkcji Koordynatora ds. Urologii i LekarzUdzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny ratunkowej / lekarza specjalistęUdzielanie świadczeń zdrowotnych na dyżury medyczne przez lekarza w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki ZdrowotnejUdzielanie świadczeń zdrowotnych w podst. ordynacji czasu pracy z zakresu fizjoterapii na min. 3h dziennie od poniedziałku do piątku - O. NoworodkowyUdzielanie świadczeń zdrowotnych na dyżury medyczne w zakresie: chirurgia, położnictwo i ginekologia, otolaryngologia Filia nr 1Udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowej ordynacji czasu pracy i na dyżury medyczne w zakresie: ortopedii i okulistyki Filia nr 1Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego wraz z transportem Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji medycznej, anestezjologii i ortopedii (Filia 2)Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich zgodnie z ustalonym w tym zakresie harmonogramem, w 3 zakresach (Filia 2)Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie neurologii wykonywane przez lekarzy ze specjalizacją w zakresie neurologii w Oddziale NeurologicznymŚwiadczenie opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Szpitalu Wojewódzkim w P-niu Filia 1 (2)Świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Szpitalu Wojewódzkim w P-niu Filia 1 (3)Świadczenie usług w zakresie usługi odbioru i transportu zwłok osób zmarłych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 2 - KowanówkoUdzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów przez lekarzy w dziedzinie okulistyki lub w trakcie specjalizacji w Szpitalu Woj. w Poz.