Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS

Biuro Praw Pacjenta

Wydział Dialogu Społecznego i Komunikacji
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46; 01-171 Warszawa
tel. (22) 53 28 217
faks: (22) 833 08 86
www.rpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta:
Bartłomiej Chmielowiec
kancelaria@rpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia:
0-800-190-590 (pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00)

Biuro czynne: pn. - pt. w godz. 8.15 - 16.15
Przyjmowanie petentów: pn. - pt. w godz. 9.00 - 15.00
Prawnik biura przyjmuje: pn. pt. w godz. 9.00 - 15.00

UWAGA
Dnia 21 maja 2009 roku ogłoszono ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641).
Zgodnie z unormowaniem art. 12 w związku z art. 19 w/w ustawy:

Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia stało się Biurem Rzecznika Praw Pacjenta