Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS
Informacje dla pacjentów » Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej » Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Wniosek można złożyć osobiście, bądź wysłać pocztą na adres szpitala. Nie można natomiast przesłać wniosku pocztą elektroniczną.
Należy podesłać tylko numer dowodu osobistego oraz inne dane potwierdzające tożsamość osoby (np. imię matki, ojca).