Szpital Wojewódzki w Poznaniu
RSS

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział funkcjonuje od jesieni 2010r i dysponuje 32 łóżkami.

Przyjmujemy chorych z następującymi schorzeniami neurologicznymi w trybie uprzedniego leczenia szpitalnego na Oddziałach: Udarowych , Neurologicznych, Neurochirurgicznych.

Przyjęcie na Rehabilitację Neurologiczną następuje po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza i oddziałową  w czasie do 15 dni lub do 30 dni od wypisu ze szpitala. Okres przyjęcia zależy od oceny ciężkości stanu klinicznego pacjenta wg badania podmiotowego i przedmiotowego i wg skali Barthela, Rankina lub Asia oraz oceny funkcji poznawczych, czynności mowy i połykania wg  ich nasilenia w skali od 0 do 4.

Rehabilitacja Neurologiczna dotyczy chorych:
- rehabilitacja chorych ze schorzeniami centralnego układu nerwowego: po udarze, krwotoku, po operacjach neurochirurgicznych mózgu,
- ze schorzeniami niektórych zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego,
- zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie.

Ordynator: dr.hab.n.med.Katarzyna Hojan
tel.61 8 46 82 69
e-mail:  sekretariatkiekrz@lutycka.pl

Oddziałowa : Renata Piechocka
tel.: 61 8 46 83 06
dyżurka lekarska tel.: 61 8 46 82 06
dyżurka pielęgniarska tel.: 61 8 46 83 06